De geestelijke gezondheidszorg staat onder druk en dat leidt tot schrijnende situaties voor cliënten en meer personen met verward gedrag op straat. Betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten. Ook willen we meer flexibele capaciteit, zodat het aantal crisisplaatsen snel kan opschalen als dat nodig is.

De wachtlijsten in de GGZ-zorg moeten worden verkort, zo nodig door te zorgen dat op regionaal niveau, los van de regels, mensen toch snel geholpen kunnen worden. Het gaat hier immers vaak om hele kwetsbare mensen, waarvoor voldoende geestelijke gezondheidszorg thuis en in de buurt noodzakelijk is. Het CDA wil daarnaast dat in elke regio goede 24-uurs crisiszorg beschikbaar is.


TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.