Nieuwe medicijnen zijn belangrijk en het CDA wil onderzoek en innovatie blijven stimuleren. Tegelijk vormen die ook een kostenpost in de zorg.  Die kosten moeten beheerst worden. Wij willen ook internationaal meer samenwerken om de macht van farmaceutische bedrijven aan banden te leggen en tekorten tegen te gaan.

Dit kabinet neemt extra maatregelen om de inkoop van genees- en hulpmiddelen in de hand te houden, met name door een scherpere inkoop. Op de eigen bijdrage voor medicijnen wordt door dit kabinet een maximaal bedrag gesteld.

Om het probleem van medicijntekorten aan te pakken wil het CDA dat er met artsen en apotheken een lijst opgesteld wordt van kritieke geneesmiddelen, waarvan altijd voldoende voorraad moet zijn. Daarnaast vinden we dat fabrikanten en de tussenhandel, die verwijtbaar of zelfs opzettelijk tekorten laten ontstaan, stevig beboet moeten worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.