Nieuwe medicijnen zijn belangrijk en het CDA wil onderzoek en innovatie blijven stimuleren. Tegelijk vormen die ook een kostenpost in de zorg. Die kosten moeten beheerst worden. Wij willen internationaal meer samenwerken om de macht van farmaceutische bedrijven aan banden te leggen en tekorten tegen te gaan. Om het probleem van medicijntekorten aan te pakken wil het CDA dat er met artsen en apotheken een lijst opgesteld wordt van kritieke geneesmiddelen, waarvan altijd voldoende voorraad moet zijn. Daarnaast vinden we dat fabrikanten en de tussenhandel, die verwijtbaar of zelfs opzettelijk tekorten laten ontstaan, stevig beboet moeten worden.

Voor belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen willen we niet langer afhankelijk zijn van een paar grote farmaceuten en verre landen als China en India. Waar nodig halen we de productie terug naar Europa en in eigen land leggen we een strategische voorraad aan van de belangrijkste medicijnen, grondstoffen en hulpmiddelen. Ook in Europa maken we afspraken over samenwerking op het terrein van productie en voorraden van vitale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Wij intensiveren het eigen onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelingen. Met een budget van drie maal 100 miljoen euro starten wij een groot nationaal onderzoek naar de behandeling van drie veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas en Alzheimer. Ook willen we een nieuw Europees ontwikkelfonds voor medisch onderzoek.


TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.