De geestelijke gezondheidszorg staat onder druk en dat leidt tot schrijnende situaties voor cliënten en meer personen met verward gedrag op straat. Betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten. Met meer flexibele capaciteit kan het aantal crisisplaatsen snel worden opgeschaald als dat nodig is. Maar ook door vaker naar elkaar om te kijken kan hulp worden geboden in een vroeg stadium. 

 

Coalitieakkoord 2021-2025

Het kabinet zorgt voor meerjarige contracten in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ. De aandacht van bestuurders in de zorg moet gaan naar de basis van de zorg namelijk: het leveren van passende en doelmatige zorg. Excessieve winstuitkering door zorgaanbieders wordt tegengegaan. Ook stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor vormen van zorg en ondersteuning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.