Het CDA hecht grote waarde aan de samenwerking met onze buren, Duitsland en België. Die samenwerking krijgt het meest gestalte in de grensregio’s. Veel problemen die mensen daar dagelijks ervaren zijn van grensoverschrijdende aard en vragen dan ook om grensoverschrijdende oplossingen.

Voor mensen die wonen in grensregio’s stop de samenleving niet bij de Duitse of Belgische grens. Zij studeren aan een Belgische universiteit of werken bij een Duits bedrijf. Deze mensen hebben te maken met alledaagse barrières op meerdere vlakken: bereikbaarheid, erkenning van diploma's en verschillen in sociale zekerheid en belastingen. Het CDA wil deze barrières wegnemen. Voor mensen die nu al over de grens werken, maar ook voor het potentieel van mensen dat over de grens zou kunnen werken. Met name in krimpgebieden is de werkgelegenheid over de grens een belangrijke kans, die nog te weinig wordt benut. Euregio’s kunnen hierin een rol spelen.

Daarnaast zijn wegvallende voorzieningen in krimpgebieden soms op te vangen door samen te werken met de steden en dorpen over de grens. Ondernemen in de grensregio’s is weerbarstig. Accijnsverhogingen en tolheffingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het MKB. Het is belangrijk dat de Nederlandse overheid in haar economische en fiscale beleid rekening houdt met het beleid over de grens. Een goed instrument is de grenseffectentoets, die wordt uitgevoerd op relevante voorgenomen regelgeving.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.