Het CDA staat voor gelijke kansen voor iedereen die zijn talenten wil benutten. Daarom willen we hoger onderwijs toegankelijker maken. Onder het vorige kabinet is de basisbeurs omgezet in een leenstelsel. Hier was het CDA tegenstander van omdat wij vreesden dat jongeren daardoor niet zouden gaan studeren.

Om te voorkomen dat leenangst jongeren afschrikt om te gaan studeren, halveert dit kabinet vanaf het volgende collegejaar 2018-2019 het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs. Voor de PABO’s wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Hiermee hoopt het kabinet meer studenten te interesseren voor het vak van leraar. De komende jaren gaat ook extra aandacht naar goed technisch onderwijs. Voor studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen in bestuursfuncties komt er een profileringsfonds.

Op het hoger onderwijs in Nederland wordt steeds vaker Engels gesproken. Er zal kritischer gekeken worden dat studies alleen Engelstalig worden gegeven wanneer dit van toegevoegde waarde is en er voldoende Nederlandstalige opleidingen zijn.

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is de bron van veel innovaties en daarmee van groot belang voor onze toekomstige werkgelegenheid en economische groei. Daarom verhoogt het kabinet het budget stapsgewijs tot 200 miljoen structureel. Het CDA vindt het belangrijk dat bij de financiering van onderzoek aan universiteiten ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de maatschappelijke impact.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.