Het CDA is voor gelijke kansen voor iedereen die zijn talenten wil benutten. Daarom willen we hoger onderwijs toegankelijker maken. Het huidige leenstelsel van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zadelt studenten op met torenhoge studieschulden en leidt tot een valse start op de arbeidsmarkt. Het CDA wil de drempel om een opleiding te volgen verlagen. Daarom kiezen wij voor terugkeer van de basisbeurs voor de nominale duur van de bachelor- en masterfase. Daarnaast willen wij bij invoering van de nieuwe basisbeurs compensatie voor de ‘leenstelselgeneratie’. De invoering mag niet ten koste gaan van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de OV- studentenkaart blijft behouden.

Internationalisering

Internationalisering van het onderwijs s voor ons geen doel op zich, maar moet van meerwaarde zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de vorming van de student of de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer worden bestudeerd of gedoceerd. Een opleiding in de bachelorfase is in principe in het Nederlands, met ruimte voor anderstalige opleidingen waar dat logisch is. De masteropleiding kan altijd aansluiten bij de gangbare taal in het vakgebied. Studenten uit het buitenland prikkelen we om langer hier te blijven zodat we hun talenten langer in kunnen zetten voor Nederland.

Activiteiten naast je opleiding

Wij blijven studenten de ruimte bieden voor activiteiten naast je opleiding. Juist die brede vorming is de kracht van ons onderwijs. Om de werkdruk voor studenten te verlagen maken we in de bekostiging van het hoger onderwijs meer ruimte voor financiering per studiepunt.

 

TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.