Het CDA is voor gelijke kansen voor iedereen die zijn talenten wil benutten. Daarom willen we hoger onderwijs toegankelijker maken. Het huidige leenstelsel van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zadelt studenten op met torenhoge studieschulden en leidt tot een valse start op de arbeidsmarkt. Het CDA wil de drempel om een opleiding te volgen verlagen. Daarom kiezen wij voor terugkeer van de basisbeurs. De invoering gaat niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft behouden.

Internationalisering
Internationalisering van het hoger onderwijs is voor ons geen doel op zich, maar moet van meerwaarde zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de vorming van de student of de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer worden bestudeerd of gedoceerd. Als regel willen wij dat aan universiteiten de bachelorfase in beginsel in het Nederlands wordt gegeven. De masteropleiding kan aansluiten bij de gangbare taal in het vakgebied.

Activiteiten naast je opleiding
Wij blijven studenten de ruimte bieden voor activiteiten naast je opleiding. Juist die brede vorming is de kracht van ons onderwijs. Om de werkdruk voor studenten te verlagen maken we in de bekostiging van het hoger onderwijs meer ruimte voor financiering per studiepunt.

TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.