De instroom in het hbo is sinds de afschaffing van de basisbeurs en invoering van het leenstelsel sterk afgenomen. Dit komt omdat het leenstelsel grote schulden met zich meebrengt voor wie wil gaan studeren. Vooral de doorstroom van MBO naar HBO, en de doorstroom van jongeren met een functiebeperking of ouders die niet hebben gestudeerd is fors gedaald. Dit is voor ons onacceptabel. Wij staan voor een hoger onderwijs dat aan alle jongeren gelijke kansen biedt op een goede toekomst.

Wij willen daarom het huidige leenstelsel terugdraaien en de basisbeurs voor de bachelorfase opnieuw invoeren.  De kwaliteitsimpuls in het hoger onderwijs, die betaald werd met het afschaffen van de basisbeurs, gaan wij behouden, evenals de OV-kaart.

Wij willen investeren in de onderwijsgevende kwaliteiten van docenten en kleinschalig onderwijs. Onderwijsgevende kwaliteiten willen we meewegen bij het verlengen van een aanstelling, salariëring en promotiekansen, zoals dat bij veel internationale topuniversiteiten gebruikelijk is. Wij willen af van de prestatieafspraken en deze vervangen door kwaliteitsafspraken waarbij docenten, studenten, alumni en toekomstige werkgevers worden betrokken. Er moet ruimte blijven voor kleine studies en specialistische vakgebieden.

Universiteiten lopen aan tegen een grote regeldruk om de opbrengst van hun werkzaamheden te ‘bewijzen’. Dit moet anders. Daarom willen we wetenschappelijk onderzoek ontdoen van de onnodige bureaucratische ballast van subsidieaanvragen, verantwoordingen, rapportages en visitaties. Hierdoor kan geld voor onderzoek ook echt aan onderzoek worden besteed.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.