Het CDA is voorstander van de hypotheekrenteaftrek, omdat het bezitsvorming bevordert. Als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel naar een vlaktaks gaan ook alle aftrekposten aangepast worden.

Het kabinet zal het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken in stappen van 3 procentpunt verlagen totdat het basistarief in het nieuwe belastingstelsel is bereikt. De budgettaire ruimte die hierdoor ontstaat wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. Omdat aflossen van de eigen woning tegenwoordig verplicht is, wordt de ‘wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen’ in kleine stapjes in 30 jaar uit gefaseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.