Het CDA is voorstander van de hypotheekrenteaftrek, omdat het bezitsvorming bevordert. Als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel naar een vlaktaks worden alle aftrekposten aangepast. Dit kabinet verlaagt het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken in stappen van 3 procentpunt totdat het basistarief in het nieuwe belastingstelsel is bereikt. De budgettaire ruimte die hierdoor ontstaat wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. Omdat aflossen van de eigen woning tegenwoordig verplicht is, wordt de ‘wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen’ in kleine stapjes in 30 jaar uitgefaseerd.

TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.