Nieuwkomers slagen er niet of onvoldoende in om met succes een volwaardige plaats te vinden in onze samenleving. We zien nog grote verschillen tussen de mensen die volop meedoen en anderen die sterk gericht blijven op het land van herkomst of geen werk vinden.

Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met je buren en het respect voor de waarden en tradities van de Nederlandse samenleving.

Inburgeren is niet vrijblijvend
Nieuwkomers die hier mogen blijven zijn via de inburgeringsplicht zelf verantwoordelijk voor hun integratie. Maar ook als samenleving hebben we hier een gemeenschappelijk belang. Inburgeren is niet vrijblijvend. Daarom is het niet acceptabel dat het aantal personen dat slaagt voor het inburgeringsexamen verder terugloopt. Daarom vinden wij dat het weigeren in te burgeren in het uiterste geval moet kunnen leiden tot intrekking van de verblijfsstatus. Aan de andere kant willen wij gemeenten de mogelijkheid bieden om in bijzondere omstandigheden iemand versneld in aanmerking te laten komen voor het Nederlanderschap als iemand een grote of bijzondere bijdrage levert aan de samenleving.

Inburgeringscursussen
Inburgeringscursussen zijn onmisbaar als intensieve kennismaking met de samenleving. Wij willen het aanbod van deze cursussen verruimen, door lagere drempels voor taallessen door vrijwilligers en het aanbieden van taal en inburgeringscursussen via de kanalen van de publieke omroep. Als kroon op de integratie hechten wij een groot belang aan een plechtige inburgeringsceremonie om de naturalisatie tot Nederlander te markeren.

Bestrijden van discriminatie
Juist als we willen dat alle Nederlanders volwaardig bijdragen aan de samenleving moeten we zorgen dat iedereen daarvoor de ruimte krijgt. Het is onacceptabel dat kinderen met een andere culturele achtergrond minder kansen hebben in het onderwijs of dat sollicitanten worden afgewezen omdat zij een buitenlandse achternaam dragen. Racisme, discriminatie en antisemitisme zijn onder geen beding goed te praten en worden actief bestreden.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.