Om te kunnen werken, recreëren en ontmoeten moeten we ons kunnen verplaatsen. De infrastructuur in Nederland biedt ons de mogelijkheid om te verplaatsen via weg, spoor en water. Na jaren van minder files neemt het aantal files de laatste jaren weer toe. Daarom wil het CDA investeren in infrastructuur om de files te bestrijden, zowel in de Randstad als in de regio.

Om de grote drukte op de weg, het spoor en het water terug te dringen maakt het kabinet een inhaalslag. Voor de eerste 3 jaar wordt daarvoor 2 miljard euro uitgetrokken. De grootste knelpunten in de Randstad (A4, A7 en A15) en de verbindingen naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58) worden verbeterd. Over een betere aansluiting van de hoofdwegen op provinciale en lokale verbinden worden afspraken gemaakt met provincies en gemeenten. Waar mogelijk worden spitsstroken vaker opengesteld voor gewoon gebruik.

Tegelijk moeten de effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit, het klimaat en de leefbaarheid zoveel mogelijk worden beperkt. Inzet van nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden om de verschillende vormen van vervoer op elkaar te laten aansluiten.

Het doel is om vanaf 2030 alleen nog maar schone, emissieloze auto’s te verkopen. Dat is vijf jaar eerder dan het vorige kabinet van plan was. Er komen experimenten met alternatieve vormen van betaling en vervoer, zonder dat dit mag leiden tot een systeem van rekeningrijden.

De huidige maximum snelheden op de snelwegen blijven gehandhaafd, waarbij de geldende veiligheids- en milieunormen leidend zijn. Om het gebruik van de fiets te stimuleren trekt het kabinet 100 miljoen uit voor fietspaden en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.