Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. Dat geldt voor de traditionele maakindustrie, als zeker ook voor de creatieve industrie. Toch blijven de investeringen in innovatie al jarenlang achter bij landen als Zweden, Denemarken en Duitsland.

Dit kabinet zal daarom het Techniekpact en het Platform Bètatechniek voortzetten. En zal investeren in fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen, met focus op bèta en techniek. Er zal sterker worden gefocust op het topsectorenbeleid. Daarnaast verdient het MKB  een krachtigere rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid. Ook de mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.

Het CDA vindt dat een uitstekende digitale infrastructuur en snel internet  een basisvoorziening vormen voor een innovatieve economie. Daarom zal het kabinet de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg nemen en zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.