Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. Dat geldt voor de traditionele maakindustrie, als zeker ook voor de creatieve industrie. Toch blijven de investeringen in innovatie al jarenlang achter bij landen als Zweden, Denemarken en Duitsland. Het verschil zit vooral in lagere investeringen door bedrijven zelf. Om in de Europese top van innovatieve landen te blijven, gaan universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand samenwerken. Die samenwerking is niet vrijblijvend en niet gratis. Daarom reserveren wij structureel substantiële middelen voor investeringen in kennis en innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel aan bijdraagt. Binnen het lopende topsectorenbeleid bieden we regionale partners meer ruimte voor eigen prioriteiten.

Een uitstekende digitale infrastructuur en snel internet vormen een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Wij stellen de digitale infrastructuur op gelijk niveau met de ‘oude’ infrastructuur op het land, het water en in de lucht. Daarvoor wordt de verantwoordelijkheid binnen de overheid op één plek belegd met een duidelijk mandaat. Op deze manier kunnen we procedures en investeringen versnellen en de financiële middelen effectiever besteden.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.