De Nederlandse burger mag van de overheid verwachten dat de politici, bestuurders, ambtenaren en alle andere medewerkers in overheidsdienst integer zijn. Dat wil zeggen dat ze eerlijk en betrouwbaar zijn. Bestuurders en ambtenaren moeten verantwoord omgaan met overheidsgeld, naar eer en geweten hun werk doen en mensen gelijkwaardig behandelen.

Het CDA is tegen profiteursgedrag. Daarbij gaat het om mensen die alleen aan zichzelf denken. Deze profiteurs lappen de regels aan hun laars en ondermijnen door hun gedrag het vertrouwen in de overheid en de samenleving. Denk aan bestuurders die zichzelf hele hoge bonussen geven of steekpenningen aannemen.

In sommige gevallen is het strafrecht nodig om deze mensen te corrigeren. Maar in alle gevallen hebben we een cultuur nodig van fatsoen, van normen en van waarden. Kortom: fatsoenlijke mensen zijn voor het CDA de norm, en daar moeten we elkaar op blijven aanspreken.

TKV 2017 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.