Veel jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Er komen weinig banen vrij, de werkloosheid is hoog en de kans op een vast contract is heel klein. Ze krijgen vooral flexibele en tijdelijke contracten aangeboden. Daarom moeten er meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten, want een vijfjaars-contract is misschien geen vaste baan, maar wel veel beter dan elke twee jaar weer op straat staan.

De tweedeling vertaalt zich ook in de geringe aandacht en waardering voor het beroepsonderwijs in het politieke debat. Dat is onterecht en onverstandig. Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, waarin altijd behoefte blijft bestaan aan gekwalificeerde vakmensen. Wij kiezen daarom voor meer investeringen in het beroepsonderwijs. Wij ondersteunen het kleinschalig beroepsonderwijs, herkenbaar voor studenten en goed aangesloten op de vraag van werkgevers in de eigen regio. De nieuwe kleinschalige MBO-vakcolleges zijn daarvan een goed voorbeeld. Wij willen meer mogelijkheden om leerlingen in de beroepspraktijk op te leiden en niet alleen scholieren, maar ook leraren de mogelijkheid bieden om stage te lopen in de beroepspraktijk. Wij willen dat ook het praktijkonderwijs wordt afgerond met een diploma, dat wordt herkend en erkend op de regionale arbeidsmarkt.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.