Het CDA is voorstander van de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten, maar wel onder de juiste randvoorwaarden en met minder bezuinigingen. 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tot die tijd viel de jeugdzorg nog onder verschillende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg, Justitie (als het om gedwongen jeugdzorg ging) of de Jeugd-GGZ. Het CDA heeft voor deze wetswijziging gestemd, omdat het goed is dat er één regisseur komt die zich met een jongere gaat bemoeien. Deze regisseur moet er voor zorgen dat er één samenhangend plan per gezin komt. Nu zijn daar nog verschillende hulpverleners bij betrokken. 

Kwaliteit bewaken
Toch zijn we wel bezorgd over de snelheid waarmee deze overgang gepaard gaat. Als dit te snel gebeurt, zou dit ten koste kunnen gaan van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. Vanwege de bezuinigingen van het kabinet is er ook minder geld beschikbaar voor de gemeenten om hun nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. Het CDA vindt dat jongeren die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg.

Gezinsondersteunend budget
Het CDA wil dat er één gezinsondersteunend budget komt bij gezinnen met meerdere problemen. Nu krijgen ze nog geld uit meerdere potjes, dat is niet handig. De organisatie van de jeugdzorg moet laagdrempelig zijn, zodat jongeren gemakkelijk hulp durven zoeken. Daarom zijn wij tegen een eigen bijdrage in de ambulante jeugdzorg, want dat zorgt juist voor een hogere drempel. Wij willen ook dat er een overgangsbeleid komt waardoor jeugdzorg niet abrupt stopt bij 18 jaar.

2015

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.