Het CDA heeft zorgen over de versplintering van het politieke landschap waardoor het steeds moeilijker wordt om in Den Haag stabiele coalities te vormen, die kunnen rekenen op een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer.

Die versplintering wordt vergroot door afsplitsingen en eenmansfracties, die niet of nauwelijks hun parlementaire rol kunnen vervullen. Op voorstel van het kabinet zal De Staatscommissie Parlementair stelsel in de komende periode adviseren over  de toekomstbestendigheid van het huidige parlementair stelsel. De staatscommissie wordt ook gevraagd om advies uit te brengen over opties voor een wijziging van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer, mede in het licht van de regionale functie van kiesstelsels in de omringende landen.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.