Kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Daarom investeert het kabinet 170 miljoen in de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie.

De financiering van de kinderopvang wordt herzien, waarbij de huidige financiering via ouders wordt vervangen door een directe financiering door het rijk. De ouderparticipatiecrèches blijven bestaan.

Kindregelingen

Het kabinet trekt extra geld uit voor de kinderopvangtoeslag (225 mln) en ook de kinderbijslag (250 mln) en het kindgebonden budget (485) worden verhoogd. In totaal worden de kindregelingen dus met 960 mln verhoogd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.