Het CDA wil het makkelijker maken voor ouders om hun werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Hierbij moeten kleinschalige, op maat gerichte initiatieven worden ondersteund, zoals Ouderparticipatie crèches (OPC’s).

Kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. De financiering van de kinderopvang wordt herzien, waarbij de huidige financiering via ouders wordt vervangen door een directe financiering door het rijk.

Ook  trekt het kabinet extra geld uit voor de kinderopvangtoeslag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.