Het CDA wil het makkelijker maken voor ouders om hun werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Hierbij moeten kleinschalige, op maat gerichte initiatieven worden ondersteund, zoals Ouderparticipatie crèches (OPC’s). Ook pleit het CDA voor flexibele werktijden. Iedere werknemer moet de mogelijkheid krijgen om in overleg met zijn werkgever te komen tot flexibele werktijden.

Om tweedeling onder kinderen tegen te gaan willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.

Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor de voorschool bij de gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.