Door teruglopende leerlingenaantallen staan kleine scholen in krimpgebieden onder druk. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid in deze regio’s. Daarom wil het kabinet de regels voor fusies versoepelen door het schrappen van de fusietoets. Daarnaast komt er extra geld voor kleine scholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.