Het CDA is samen met 6 andere partijen gekomen tot een klimaatwet. Met de ondertekening van deze klimaatwet laten wij zien dat wij samen met alle Nederlanders willen bouwen aan een nieuw toekomstig duurzaam Klimaat & Energiebeleid.

Voor het CDA is het van groot belang op lange termijn met elkaar vast te leggen welke doelen we willen behalen om de klimaatverandering tegen te gaan. Tegelijkertijd is het voor ons belangrijk dat de maatregelen om dat voor elkaar te krijgen haalbaar, betaalbaar en draagbaar zijn voor onze burgers en onze bedrijven. Want zij verdienen de ruimte en het vertrouwen hier verder invulling aan te geven.

We zien dat de klimaatverandering ons bedreigt. Het is het gevaar dat je niet ziet, tot het te laat is. Wat we daar bij in het oog moeten houden, is hoe we de klimaatdoelen op papier om kunnen zetten in werkbare oplossingen in de praktijk. Deze wet is daar een mooi begin voor, vooruitstrevend maar ook realistisch. 

Dat houdt in dat wij tekenen voor een streefdoel van 49% CO2 reductie in 2030.
Wij stellen als doel 95% broeikasgasreductie voor 2050.
En als streefdoel 100% CO2- neutrale elektriciteitsproductie voor 2050.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.