Nederland is door een lang gedeelde geschiedenis verbonden met de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. Het CDA vindt het belangrijk dat we goed blijven samenwerken waar mogelijk.

Onze verbondenheid brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, in het bijzonder voor het toezien op integriteit van bestuur en van goede rechtshandhaving en grensbewaking.  Voor het versterken van de kustwacht wordt extra geïnvesteerd.

Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Op die eilanden wil het kabinet vooral inzetten op  het verbeteren van het economisch perspectief, bijvoorbeeld door het tegengaan van armoede en betere infrastructuur, op voorwaarde van goed bestuur en degelijke  financiële verantwoording.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.