Nederland is door de gezamenlijke geschiedenis nauw verbonden met de Caribische delen van het Koninkrijk: met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en met de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Binnen het Koninkrijk zijn we solidair. Wel zien we erop toe dat hulp daar terecht komt waar deze werkelijk nodig is en bijdraagt aan de ontwikkeling van de eilanden.

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zetten we in op een verdere versterking van de lokale bestuurskracht. Door meer financiële ruimte in de vrije uitkering vergroten we de zelfredzaamheid en beleidsvrijheid en verminderen we de bureaucratie vanuit Den Haag. Om de eigen inkomsten te versterken wordt gewerkt aan een verbreding van de economische basis en zetten we in op duurzaam toerisme en landbouw. Om de armoede terug te dringen wordt de verhoging van het sociaal minimum voortgezet.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

Dit coalitieakkoord zet stappen in de goede richting om de arbeidsmarkt van Caribisch Nederland te versterken met speciale aandacht voor jongeren en de aanpak van armoede. Er worden afspraken met bijzondere gemeenten gemaakt om ervoor te zorgen dat de financiering van basisvoorzieningen structureel op orde is.

Er wordt 30 miljoen euro structureel geïnvesteerd om invulling te geven aan de herijking van het sociaal minimum. Bijvoorbeeld door het verhogen van de onderstand en het betaalbaar houden van basisvoorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.