De zorg voor elkaar begint thuis. Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd. Maar juist dat thuis staat steeds vaker onder druk. Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen topsport, is het altijd spitsuur en is er weinig tijd voor elkaar. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Dat moet anders.

Wij willen dat de kindregeling wordt verruimd en bieden jonge ouders extra ondersteuning in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor een van de ouders, meer kinderopvang en betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden. 

Het uitbreiden van het kraamverlof is goed voor de ontwikkeling van de relatie van de ouders met het kind en voor de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Coalitieakkoord 2021-2025

De coalitie heeft de ambitie dat het betaald ouderschapsverlof naar 70% wordt uitgebreid. Zo krijgen gezinnen met kinderen meer (financiële) ruimte en tijd om te kunnen zorgen voor elkaar en anderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.