Het kraamverlof wordt fors uitgebreid. Dit is goed voor de ontwikkeling van de relatie van de ouders met het kind, als ook voor de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt.

 In eerste instantie wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid van twee naar vijf dagen, waarbij het loon volledig wordt doorbetaald. Daar bovenop krijgen partners per 1 juli 2020 de mogelijkheid voor vijf weken aanvullend kraamverlof, dat kan worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV tegen 70% van het dagloon. Ook de regeling bij adoptie wordt verruimd van 4 naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.