Het MKB is de ruggengraat van onze economie. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in onze ondernemers. De kredietverlening aan het MKB door banken staat zwaar onder druk. Het CDA wil ondernemers toekomstperspectief geven en daarom is in 2014 het wetsvoorstel Kredietunies ingediend.

Kredietunies zijn coöperatieve instellingen voor kredietverlening, die worden opgericht voor en door ondernemers in een bepaalde sector of regio. Nederland kent echter geen specifieke regelgeving voor kredietunies, waardoor deze initiatieven aan de zware voorwaarden voor een 'bank' moeten voldoen. Het wetsvoorstel introduceert in de Wet financieel toezicht een op maat gesneden kader van regels en toezicht voor coöperatieve kredietunies. Sinds januari 2016 is de wet inwerking.

De wet kunt u vinden via de link hieronder.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.