In regio’s waar de bevolking krimpt staan de economie, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van de samenleving onder druk. Dat is voelbaar: veel jongeren trekken weg, de school staat onder druk, de buurtsuper verdwijnt en de buslijn wordt als onrendabel opgeheven. Nederland raakt in onbalans. Het huidige Kabinet heeft deze regio’s in de steek gelaten. De afgelopen jaren zijn politiebureaus en gevangenissen gesloten, zijn de pomphouders in de grensstreek gedupeerd en wilde het Kabinet kleine scholen sluiten.

Het CDA vindt dat het anders moet omdat heel Nederland telt. Wij zien door betere samenwerking, gerichte investeringen en een oplossingsgerichte instelling van overheden nieuwe mogelijkheden voor deze regio’s. Door kleine scholen open te houden en door oprichting van IKC’s, Integraal Kindcentra, hoeven jonge gezinnen niet weg te trekken. Door te investeren in goede digitale én fysieke bereikbaarheid (wegen, OV) hoeven bedrijven/medewerkers en jongeren niet weg te trekken. Lokale investeringen van burgers en bedrijven in breedband, schone energie of de economie kunnen nieuwe kansen bieden. Ook kunnen voorzieningen voor meerdere gebruikers worden ingericht, zodat scholen, zorginstellingen en verenigingen gebruik kunnen maken van hetzelfde gebouw. In krimpregio’s bewerkstelligen we dat er aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bijdragen aan het stimuleren en behouden van werkgelegenheid in de genoemde regio’s. Wij willen meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied en willen nieuwe kansen ondersteunen, bijvoorbeeld door een transitiefonds voor vrijkomende gebouwen of door fiscale faciliteiten voor coöperatieve initiatieven.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.