Het CDA wil een verbod op het recreatief gebruik van lachgas. De negatieve gevolgen van het grootschalige gebruik van de partydrug worden steeds vaker zichtbaar in de samenleving. De afgelopen tijd zijn er meerdere verkeersongevallen geweest, ziekenhuizen zien het aantal lachgaspatiënten toenemen en de maatschappelijke onrust stijgt. We moeten voorkomen dat jongeren lachgas gebruiken. Het imago van lachgas lijkt onschuldig, maar de gevaren voor de gezondheid, verkeersveiligheid en het milieu mogen niet worden onderschat. Bovendien stellen veel gemeenten moeite te hebben met de aanpak van het misbruik van lachgas. Zij kunnen nauwelijks handhaven omdat een landelijk verbod tot nog toe uit is gebleven. Met landelijke regels komt het CDA gemeenten, ouders van opgroeiende kinderen en evenementenorganisaties tegemoet. Bij de uitwerking van een verbod dient rekening te worden gehouden met het feit dat lachgas ook wordt gebruikt in de medische wereld en in de voedingsindustrie.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.