Onze boeren en tuinders leveren een grote bijdrage aan onze eerlijke economie. Zij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel en de mooiste bloemen en planten voor consumenten over de hele wereld. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen in Nederland.

Veel boeren en tuinders hebben decennia oude en trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving. Daarom komt er een bedrijfsovernamefonds, waaruit jonge boeren kunnen worden ondersteund bij de overname van het gezinsbedrijf of de financiering van noodzakelijke investeringen in innovatie.

Ook zal er worden ingezet op een hervorming van het Europese landbouwbeleid (GLB) na 2020. De Nederlandse inzet is daarbij dat het beleid zich minder richt op inkomensondersteuning van boeren en meer op het stimuleren van innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.