Onze boeren en tuinders leveren een grote bijdrage aan onze eerlijke economie. Zij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel en de mooiste bloemen en planten voor consumenten over de hele wereld. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen in Nederland. Veel boeren en tuinders hebben decennia oude en trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving.

Onze land- en tuinbouw is een innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt. Internationaal stellen wij alles in het werk om de positie van de Nederlandse agrarische en visserijsector te versterken.

Veilig voedsel voor een eerlijke prijs
Nederland behoort tot de kopgroep op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Meer regulering om de nog bestaande excessen tegen te gaan brengt ons niet verder. Wij houden vast aan de ingezette lijn om producenten en sector zelf te laten zorgen voor veilig, schoon en betrouwbaar voedsel. De overheid (NVWA) heeft tot taak om de rotte appels actief op te sporen en hard aan te pakken.

Veilig voedsel vraagt ook om een eerlijke prijs voor de boer, tuinder en visser, die het nu vaak aflegt tegen de groothandel of de supermarkten. Wij willen een voedselscheidsrechter die toeziet op de naleving van een gedragscode voor de retail. Ook wordt het mededingingsrecht aangepast om de bundeling van krachten van ondernemers in de landbouw, tuinbouw en visserij mogelijk te maken.

Een minister voor landbouw, natuur en voedsel
Al deze voorstellen onderstrepen het cruciale belang van de land- en tuinbouwsector voor onze voedselvoorziening, leefbaarheid en economie. In het huidige kabinet was de sector toegevoegd aan de portefeuille van de staatssecretaris van Economische Zaken, die openlijk erkende ‘hier niet voor de boeren te zitten’. Wij zien in een aparte minister voor landbouw, natuur en voedsel de erkenning van het grote belang van deze sector, dat er bovendien toe leidt dat weer in samenhang naar de verschillende vraagstukken wordt gekeken.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.