De zorg voor goed onderwijs begint met een groot respect voor het vak en het gezag van de leraar. Meer waardering voor de leerkracht vraagt om meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, minder administratieve voorschriften en een goed salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van extra inzet. Wij willen onder meer een uitloopschaal voor een senior leraar en een toeslag voor leraren in het speciaal onderwijs of in wijken met veel kinderen met leerachterstanden.

Collegegeld voor de PABO
Om meer studenten voor het vak van leraar te interesseren, behouden we de halvering van het collegegeld voor de PABO in het eerste jaar en willen wij een fatsoenlijke stagevergoeding voor PABO studenten, die door het lerarentekort al tijdens hun opleiding voor de klas staan.

 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.