De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de leraar die voor de klas staat. Daarom moeten we investeren in leraren en in goede opleidingen voor leraren. Wij vinden het belangrijk dat ook jongens en scholieren gestimuleerd worden om naar de Pabo of lerarenopleiding te gaan.

Voor de PABO’s wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Hiermee hoopt het kabinet meer studenten te interesseren voor het vak van leraar. In de lerarenopleiding komen specialisaties die zich specifiek richten op het lesgeven aan jongere en oudere kinderen, én op het vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs.

Het kabinet investeert fors in de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Voor hogere salarissen trekt het kabinet jaarlijks 270 miljoen euro uit. Om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken komt er jaarlijks 460 miljoen euro bij. Hiervan kunnen conciërges en ander ondersteunend personeel worden aangesteld of klassen worden verkleind. Er dient wel een modernisering van de arbeidsvoorwaarden plaats te vinden.

Het CDA vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk in het onderwijs wordt ondersteund. Daarom gaat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog en wordt de aanvraag van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) gratis voor vrijwilligers die werken met kinderen, gehandicapten en bejaarden (‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.