Wij willen eerherstel voor het gezag en respect voor leerkrachten en docenten. Voor de belangrijke bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren verdienen zij meer waardering voor hun vakmanschap. Wij gaan ervan uit dat het opvoeden van kinderen en jongeren in de eerste plaats een taak van de ouders is.

Meer waardering voor de leerkracht en docent vraagt om meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling en verdere professionele ontwikkeling, minder administratieve voorschriften en een goed salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van extra inzet. Schoolleiders verdienen meer ruimte voor bijscholing.

Om meer studenten voor het vak van leraar te interesseren, behouden we de halvering van het collegegeld voor alle lerarenopleidingen in het eerste jaar en een fatsoenlijke stagevergoeding.

Coalitieakkoord 2021-2025

Het kabinet investeert 800 miljoen euro in voldoende en goede leraren en schoolleiders en versterkt hun zeggenschap, evenals de betrokkenheid en inspraak van ouders en leerlingen. De positie en kwaliteit van schoolleiders wordt versterkt en de werkdruk verlaagd. De loonkloof wordt gedicht en er is het streven voor één cao voor leraren en bestuurders in het funderend onderwijs. De arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leraren op scholen met veel leerachterstanden wordt verbeterd. De kwaliteit van lerarenopleidingen wordt versterkt. Het CDA is blij met de aandacht die leraren krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.