De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de leraar die voor de klas staat. Daarom moeten we investeren in leraren en in goede opleidingen voor leraren. Van het CDA mogen de eisen om toegelaten te worden tot een lerarenopleiding omhoog, net zoals dat op de Pabo is gebeurd. Zo verleiden we de beste scholieren tot het leraarschap. Wij vinden het belangrijk dat ook jongens en scholieren met een migrantenachtergrond gestimuleerd worden om naar de Pabo of lerarenopleiding te gaan.  

In de Pabo opleiding willen we na een algemeen jaar meer specialisatie in het jonge kind en het oudere kind. Zo worden toekomstige leraren beter voorbereid en is er meer tijd voor pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en ervaring opdoen in de praktijk. Hiermee doen we recht aan de ontwikkelingsfase van kleuters, maar wordt de Pabo ook aantrekkelijker voor toekomstige meesters die liever aan oudere kinderen les geven. De leraar moet zich zoveel mogelijk kunnen richten op de kerntaken: lesgeven en leerlingen begeleiden. Er moet meer ruimte en tijd komen voor leraren om hun eigen lesmateriaal te ontwikkelen, bij elkaar in de klas te kijken en lessen te evalueren.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.