Het CDA vindt het belangrijk dat de democratie en overheid zo dicht mogelijk bij burgers staat. Dit betekent dat wat lokaal of regionaal kan worden geregeld, niet zomaar van bovenaf moet worden opgelegd. De komende jaren geeft het kabinet daarom ook meer ruimte aan burgerinitiatieven.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Iedereen kent de weg naar het gemeentehuis voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw paspoort. Het CDA vindt het belangrijk dat gemeenten waarvoor dat mogelijk is dan ook zelfstandig kunnen blijven. Waar kleinere gemeenten onderling al veel samenwerken en het voor de werking van het bestuur beter is te fuseren, geeft het kabinet daarvoor de ruimte.

Er wordt de komende jaren verder ingezet op opleidingen en versterking van gemeenteraden en provinciaal bestuur. Hierbij speelt digitalisering een belangrijke rol in de wijze waarop dienstverlening aan burgers verbeterd kan worden.

Het CDA vindt dat de beste oplossingen voor problemen uit de samenleving zelf komen. Daarom wil het kabinet in overleg met gemeenten ruimte bieden aan burgers en verenigingen om op grond van een right to challenge alternatieve voorstellen in te dienen voor de uitvoering van maatschappelijke voorzieningen in hun directe omgeving. Dat kan gaan om het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast beziet het kabinet ook het recht op overname, waarbij verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om een maatschappelijke voorziening over te nemen en zelf voort te zetten.

Over ons kiesstelsel zal de Staatscommissie Parlementair stelsel onderzoek doen en advies uitbrengen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar voorbeelden uit andere leden en het werken met kiesstelsels. Het kabinet zal ruimte geven aan het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt de burgemeester voortaan rechtstreeks te laten kiezen.

Het CDA is nooit voorstander geweest van het houden van referenda. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat het draagvlak voor een voorstel wordt vergroot.  Wij vinden het dan ook goed dat het kabinet dit niet wil voortzetten. De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.