Het CDA wil dat Schiphol de ruimte krijgt om verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door. Het kabinet zal daarom een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) opstellen, die slim en duurzaam is.

De focus van de nieuwe luchtvaartnota zal worden gelegd op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. De sector zelf kan met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één. Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk, realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen.

De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst  wordt  gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine. Ook zal Nederland  in  Europees verband inzetten op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. En wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.