Voor Nederland is een concurrerende en duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale luchthavens van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Ons uitgangspunt is het vinden van een nieuw evenwicht tussen mens, milieu en economie. Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving en in een volgende kabinetsperiode zullen hiervoor technologische projecten worden gestimuleerd.

Het is wenselijk het aantal vluchten op Schiphol voorlopig te beperken met een maximum van 500.000. Primaire start- en landingsbanen moeten maximaal worden ingezet. Nachtvluchten moeten worden gereduceerd. Schiphol en de regionale luchthavens moeten daarbij als gezamenlijk Nederlands netwerk optreden,
zodat de beschikbare capaciteiten beter benut worden. Voor de korte afstanden stimuleren we het gebruik van de trein.

We bezien de opening van Lelystad Airport in het licht van deze ontwikkelingen, het herstel van de luchtvaart en rekening houdend met alle belangen. Bij een eventuele opening zijn laagvliegroutes niet acceptabel.

 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.