Voor Nederland zijn een concurrerende en duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale luchthavens van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Ons uitgangspunt is het vinden van een nieuw evenwicht tussen mens, milieu en economie. Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving en in een volgende kabinetsperiode zullen hiervoor technologische projecten worden gestimuleerd.

Het aantal vluchten op Schiphol moet meebewegen met de ruimte die er is binnen de normen voor geluid en natuur. Primaire start- en landingsbanen moeten maximaal worden ingezet. Nachtvluchten moeten worden gereduceerd. Schiphol en de regionale luchthavens moeten daarbij als gezamenlijk Nederlands netwerk optreden, zodat de beschikbare capaciteiten beter benut worden. Voor de korte afstanden stimuleren we het gebruik van de trein.

We bezien de opening van Lelystad Airport in het licht van deze ontwikkelingen, het herstel van de luchtvaart en rekening houdend met alle belangen. Bij een eventuele opening zijn laagvliegroutes niet acceptabel.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord wordt de sterke hubfunctie van Schiphol behouden wat direct en indirect voor werkgelegenheid zorgt. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Daarom wordt onder andere inzet op een bijmengverplichting van biokerosine, stimuleren van de productie van synthetische kerosine, het ontmoedigen het vliegen over korte afstanden, Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart, verhogen de vliegticketbelasting en emissieplafonds per luchthaven. In 2022 zal besloten worden over de integrale oplossing voor Schiphol, hierbij zal de opening van vliegveld Lelystad worden betrokken en zal hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw worden genomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.