Het CDA wil dat Schiphol de ruimte krijgt om verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. Daarbij is het belangrijk dat er een gelijk speelveld is tussen landen en tussen vliegmaatschappijen. We zijn dan ook tegen nationale luchtvaartbelastingen die alleen voor Nederland gelden. We zijn wel voor een Europese/wereldwijde belasting op kerosine.

Verder wil het CDA het aantal luchtvaartverdragen uitbreiden, vooral met nieuwe opkomende economieën.

Als het gaat om uitbreiding of overlast van een vliegveld vindt het CDA dat de overheid zo weinig mogelijk regels op moet leggen. Wij willen dat de betrokken partijen samen afspraken maken. Daarbij moet economische groei mogelijk zijn, maar moet er ook aandacht zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving van de omwonenden.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.