Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet, in veel gevallen zelfs dag en nacht. Zij verdienen goede ondersteuning.

Het CDA vindt dat alle zorg van mantelzorgers van onschatbare waarde is, maar we weten ook dat voor veel mantelzorgers de druk te hoog wordt. 

Er moet daarom betere ondersteuning voor mantelzorgers komen via cao’s, meer en eenvoudiger aanbod van respijtzorg en meer aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.