Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet, in veel gevallen zelfs dag en nacht.

Daarom willen wij mantelzorgers meer inspraak geven bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. De gemeente mag de zorg nooit korten als de mantelzorger in alle redelijkheid aangeeft overbelast te zijn. Ook de wijkverpleegkundige moet goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Vooraf moet dan duidelijk zijn welke zorg gebruikelijk is en wat daardoor als zorgvraag wordt aangemerkt.

Om mantelzorgers af en toe even op adem te laten komen, willen wij meer ruimte voor respijtzorg en dagopvang. Dit vraagt altijd om maatwerk, zodat de familie met een gerust hart de zorg voor even kan overlaten aan anderen.
 
Om mantelzorgers financieel te ondersteunen stellen wij een ‘zorgbonus’ voor als compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder gaan werken om voor een naaste te kunnen zorgen. Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden krijgen een korting op de eigen bijdrage. Ook willen wij dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen. Die korting is een boete op zorgzaamheid en solidariteit!

Het CDA heeft een initiatiefnota met meer maatregelen waarmee de positie van de mantelzorger verbeterd kan worden. Deze vindt u in de bijlage.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.