We hebben een tekort aan goede vakmensen.  Het CDA vindt het belangrijk meer mogelijkheden te creĆ«ren om leerlingen in de beroepspraktijk op te leiden. Ook zetten we in op betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt zodat jongeren een betere aansluiting vinden.

De overgangen tussen mbo en hbo worden de komende periode verbeterd om uitval te voorkomen.
Daarnaast introduceert het kabinet een vakcertificaat voor entreeopleiding en niveau 2. Met het vakcertificaat krijgen jongeren die de entreeopleiding of niveau 2 niet halen, maar wel goed zijn in de vakvaardigheden, een grotere kans om toch aan de slag te komen. 
Het kabinet neemt ook verschillende maatregelen om het technisch beroepsonderwijs te versterken.

Tenslotte wordt de kwalificatieplicht naar 21 jaar verhoogd en worden de eisen voor aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt verscherpt. De verhoging van de kwalificatieplicht naar 21 jaar betekent dat iedereen zonder diploma tenminste tot die leeftijd naar school moet. Hierdoor zal het aantal jongeren dat zonder diploma stopt met leren lager worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.