Mbo-ers zijn onze stille en onmisbare krachten in Nederland. Zonder hen zouden er geen treinen rijden, geen auto’s gemaakt worden, geen huizen worden gebouwd, geen kinderen opgevangen en worden onze ouderen niet verzorgd. Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het mbo zijn in deze tijd onmisbaar. Mbo’ers komt dezelfde waardering toe als studenten in het Hoger Onderwijs. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het mbo. Aandachtspunt voor het mbo is ook dat het onderwijsaanbod passend is bij de behoefte in de regio, waarbij het opleidingsaanbod goed aansluit bij de vraag.

Voor wie dat kan en wil, moet doorstromen vanuit mbo naar hbo altijd een optie zijn. Daarom willen wij de doorstroming vanuit het mbo naar de succesvolle associate degree-programma’sop hbo-niveau verruimen. Wij stimuleren instellingen, ouders en aspirant-studenten om voor opleidingen te kiezen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

De coalitie wil een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis houden en sluit een pact tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgt.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.