Wij ondersteunen het kleinschalig beroepsonderwijs dat goed is aangesloten op de vraag van werkgevers in de eigen regio. De nieuwe kleinschalige mbo-vakcolleges zijn daarvan een goed voorbeeld. Wij willen meer mogelijkheden om leerlingen in de beroepspraktijk op te leiden. Ook willen we niet alleen scholieren, maar ook leraren de mogelijkheid bieden om stage te lopen in de beroepspraktijk.

Wij willen dat ook het praktijkonderwijs, entreeopleiding en niveau 2 wordt afgerond met een diploma, dat wordt herkend en erkend op de regionale arbeidsmarkt. Voor studenten in het MBO wordt burgerschap minder vrijblijvend ingericht. We willen een echt vak maatschappijleer met bevoegde leraren. De overgang van het VMBO naar het MBO, en van het MBO naar het HBO verdient meer aandacht, omdat de overgang voor te veel jongeren nog te groot is. Een betere loopbaanoriëntatie en schakelprogramma’s moeten hen daarbij helpen.

Ten slotte kiezen we ervoor om de kwalificatieplicht te verhogen tot 21 jaar, met uitzondering van degenen die zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Op die manier verkleinen we de kans dat jongeren zonder diploma de school verlaten.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.