De brand op Moria heeft talloze mensen, die al in een hele ellendige situatie zaten, het laatste ontnomen wat ze nog hadden. Het kabinet heeft  per omgaande een gebaar gemaakt. Er kwam 1 miljoen euro om de eerste nood te lenigen. Ook de Europese Commissie kwam in actie.  Zo wordt nu bewerkstelligd dat 400 alleenstaande minderjarigen naar het vasteland kunnen worden overgebracht en er wordt acuut opvang georganiseerd en vergoed voor 1600 meest kwetsbare migranten. Het kabinet heeft besloten 100 mensen, kinderen alleen of in gezinsverband, over te nemen. We hebben er wel bij aangegeven dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de personen, die wij zouden overnemen, naar verwachting hier een status zouden krijgen.

Daarnaast wordt mensensmokkel harder aangepakt en was het moment daar om de asielprocedure nog 1 slag te comprimeren. Ook is er besloten om het totaal aantal vluchtelingen dat Nederland georganiseerd opvangt niet met hetzelfde aantal zou worden verhoogd. Langs deze weg hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan de noodhulp en de opvang van kwetsbare mensen in acute nood. En op ons verzoek, komen er opvang huizen voor minderjarigen en een voogdijprogramma. Die structurele oplossing blijft ook nodig. Ook de kinderen die beslist nog naar Lesbos zullen komen hebben een snelle asielprocedure, zorg en begeleiding nodig.


TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.