We zijn zuinig op de natuur en het cultuurlandschap in ons land. Daarom willen we dat de nationale parken en kwetsbare natuurgebieden via een langetermijnvisie worden behouden en versterkt. Via gerichte investeringen in natuurverbetering en de versterking van ‘groen’ in het onderwijs en onderzoek blijven we goede rentmeesters van onze natuur. 

Voor de directe leefomgeving voorziet het CDA een schonere, gezondere en groenere leefomgeving. Daarom willen wij dat in steden stadsgroen en parken voorrang krijgen op verdere verdichting van de woonomgeving. Daarnaast hebben we samen de verantwoordelijkheid om onze natuur schoon en levendig te houden en steunen we initiatieven die hieraan bijdragen zoals het prikken van zwerfafval. 

Coalitieakkoord 2021-2025

Er komt een Nationaal Programma Landelijk Gebied die de uitdagingen in de landbouw en natuur aanpakt met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief 25 miljard beschikbaar komt. De opgaven van natuurverbetering, -herstel, klimaat en water worden met dit fonds aangepakt. Het kabinet wil een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond: landschapsgrond. Hiermee, en door uitbreiding van natuurareaal, vergroten we het leefgebied van kwetsbare soorten. Voor de ontwikkeling van de leefomgeving is de bescherming van natuur een randvoorwaarde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.