We moeten ook de groene ruimte buiten de stad beschermen. Daarom zijn wij tegen de onteigening van goede landbouwgrond als middel voor de uitvoering van Europees, nationaal of provinciaal natuurbeleid voor de aanleg van nieuwe natuur.

In plaats daarvan kiezen wij voor duurzaam faunabeheer, het duurzaam oogsten uit de natuur en voor een grotere en rendabele betrokkenheid van boeren bij het landschaps- en natuurbeheer. De belangen van de verschillende gebruikers binnen een gebied (zoals natuurbeheerders, agrariërs, recreanten of ondernemers) moeten zoveel mogelijk in overleg op elkaar worden afgestemd. 

Het CDA wil dat het beheer betaalbaar is, en dat de gebieden bij voorkeur worden beheerd door mensen uit de directe omgeving zoals agrariërs, particulieren en recreatieondernemers. Door het beheer, behoud en ontwikkeling van de natuurgebieden in handen van de direct betrokkenen te leggen voorkom je onteigeningen, onnodige verplaatsing van activiteiten en planologische schade.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.