De moord op een advocaat en een journalist, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. 

Georganiseerde misdaad pak je aan met een georganiseerde overheid. Het CDA wil de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven verbeteren en het delen en verwerken van gegevens in het kader van opsporen van (georganiseerde) criminaliteit makkelijker maken.  

We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht. Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom willen we de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhogen. We moderniseren het wetboek van Strafvordering om de georganiseerde misdaad effectiever te kunnen aanpakken. 

We vergroten de bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers, en bieden meer mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan onze veiligheid. Ook zoeken we meer samenwerking in Europa bij de bestrijding van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit, cybercrime, mensenhandel en terrorisme. Alle relevante partijen – van politie tot banken, van gemeenten tot het bedrijfsleven – worden betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, waarin repressie en preventie centraal staan.

Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en ‘zichtbaar’ afgepakt, waarbij een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de wijken waar de criminelen hun vermogen hebben verdiend of slachtoffers hebben gemaakt. Wij willen het patroon van criminele families doorbreken door eerder beschermingsmaatregelen als een uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht in te zetten. Er komt een stevige aanpak op het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door problemen thuis of op school belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen.

Lees hier meer over onze visie en voorstellen om de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

Het CDA heeft zich hard gemaakt om veel van de hierboven genoemde voorstellen in het coalitieakkoord te krijgen. De aanpak van ondermijning wordt verstevigd door aanpassing van wetgeving, opsporing, straffen, gegevensuitwisseling en detentie. We gaan de omstandigheden in de extra beveiligde inrichting (EBI) en het Italiaanse gevangenisregime vergelijken om te voorkomen dat vanuit gevangenschap netwerken worden aangestuurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.