Het CDA vindt dat een goed en rechtvaardig ontslagrecht bijdraagt aan een eerlijke arbeidsmarkt. Voor werkgevers moet daarom de mogelijkheid bestaan dat zij naar de rechter kunnen stappen ingeval van ontslag, waarbij zich meerdere problemen voordoen. De rechter kan dan de afweging maken of het ontslag gerechtvaardigd is of niet. Ook kan de rechter een vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding). Het kabinet zorgt voor meer balans in de transitievergoeding. 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.