Er liggen grote opgaven in het opvangen van vluchtelingen die door oorlog of klimaatveranderingen opvang in de regio nodig hebben. Wij kiezen ervoor om diplomatie, Defensie, handel en ontwikkeling samen te brengen in een geïntegreerde aanpak.

Dit doen wij om mensen in ontwikkelingslanden weerbaar en zelfredzaam te maken en een menswaardig bestaan te bieden. Op de middelen voor internationale samenwerking is de afgelopen decennia te veel bezuinigd. Daarom verhoogt het kabinet het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit budget wordt ingezet om de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering te bestrijden.

Ontwikkelingssamenwerking is daarmee een integraal onderdeel van het buitenlands beleid van het kabinet. Binnen de extra uitgaven is ruimte voor hulp aan vluchtelingen, opvang in de regio en onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. Om de focus en effectiviteit te vergroten wordt het landenbeleid herzien in het licht van deze nieuwe doelstellingen. Als eerste stap zullen Jordani├ź, Libanon en Irak worden toegevoegd als focuslanden, om hen te kunnen helpen bij de opvang van vluchtelingenstromen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.