Er liggen grote opgaven in het opvangen van vluchtelingen die door oorlog of klimaatveranderingen opvang in de regio nodig hebben. Wij kiezen ervoor om diplomatie, Defensie, handel en ontwikkeling samen te brengen in een geïntegreerde aanpak.

Dit doen wij om mensen in ontwikkelingslanden weerbaar en zelfredzaam te maken en een menswaardig bestaan te bieden. Op de middelen voor internationale samenwerking is de afgelopen decennia te veel bezuinigd. Daarom worden in de komende jaren extra middelen vrijgemaakt voor internationale samenwerking op basis van geïntegreerd beleid om tevens te beantwoorden aan afspraken die in internationaal verband zijn gemaakt over de bijdrage aan de ontwikkeling van specifieke landen en regio’s, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.