Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor na je pensioen, heb je recht op een rustige oude dag.  Tegelijk leveren veel ouderen nog steeds een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de geloofsgemeenschap of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen. Daarom wil het CDA meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties.

Ouderen gaan er de komende kabinetsperiode financieel op vooruit. In de eerste plaats wordt de belastingkorting voor ouderen  fors verhoogd: in 2017 bedraagt de ouderenkorting € 1.292. In 2019 bedraagt de ouderenkorting € 1.578. Nu geldt dat vanaf een inkomen van circa € 36.000 de ouderenkorting nog maar €70 bedraagt. Dit is dus een enorme armoedeval voor ouderen die net boven die grens uitkomen, want die krijgen maar € 70 ouderenkorting in plaats van nu € 1.292. Daarom wordt er door dit kabinet geregeld dat de ouderenkorting meer geleidelijk wordt afgebouwd.

Ook de vlaktaks levert ouderen voordelen op. Nu hebben gepensioneerden vier schijven en dat wordt met de invoer van een sociale vlaktaks 3 schijven. Ouderen met een aanvullend pensioen betalen daarom ca. 19% (tm ca. 33.000 euro) of 36,9% (tot ca. 68.000 euro) over hun inkomen in plaats van 40,8%. Voor de hoogste inkomens daalt het tarief van 52 naar 49,5%. Bovendien wordt ook de algemene heffingskorting en ouderenkorting fors verhoogd, waardoor mensen met een laag of middeninkomen minder belasting hoeven te betalen.

We vinden het belangrijk dat de zorg betaalbaar is voor iedereen. Het kabinet pakt daarom ook de stapeling van eigen bijdragen in de zorg aan. Er komt een abonnementstarief in de Wmo (€ 17,50 per 4 weken). Nu betalen mensen veel meer afhankelijk van het inkomen,  vermogen en hoeveel Wmo-voorzieningen iemand gebruikt en de huishoudsamenstelling. Ook wordt de vermogensinkomensbijtelling gehalveerd (dit is de eigen bijdrage voor Wlz-zorg op basis van je vermogen).  Voor alle Nederlanders blijft het eigen risico gelijk en vindt er deze kabinetsperiode geen verhoging meer plaats zoals de voorgaande jaren gebeurde. Hier profiteren ouderen sterk van omdat die relatief vaker zorg nodig hebben.

In de verpleeghuiszorg vinden ook stevige investeringen plaats. In totaal is meer dan € 2 miljard beschikbaar voor verpleeghuizen, dit betekent meer handen aan het bed.

Het CDA vindt de aanpak van eenzaamheid ook erg belangrijk. Hier gaat het kabinet dan ook mee aan de slag. Samen met gemeenten wil de regering eenzaamheid op effectieve en lokale wijze aanpakken. De regering stelt hier € 24 miljoen voor ter beschikking in deze kabinetsperiode.

Lees hier meer over het regeerakkoord ´Vertrouwen in de toekomst´.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.