Ouderen zijn het fundament onder onze samenleving. Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor na je pensioen, heb je recht op een rustige oude dag. Tegelijk leveren veel ouderen nog steeds een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de geloofsgemeenschap of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen. Daarom wil het CDA meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties.

Zo willen wij meer aandacht voor ouderen op de arbeidsmarkt. Met onze voorstellen voor leerrechten zorgen we dat iedere oudere tot aan het pensioen gekwalificeerd blijft voor het werk dat hij of zij doet. Daarnaast introduceren we een recht op deeltijdpensioen, waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder kunt gaan werken.

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Met meer verpleeghuizen en andere slimme combinaties met wonen willen wij liefdevolle zorg zoveel mogelijk dichtbij brengen. Door woon-zorg complexen te bouwen wordt zorg beter toegankelijk en kunnen we eenzaamheid voorkomen.

Het pensioenstelsel blijft een nationale verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor zelfstandigen moet het eenvoudiger worden om een pensioen op te bouwen. Omdat veel ouderen nu nog toeslagen mislopen, willen we betere voorlichting over de bestaande regelingen in begrijpelijk Nederlands. Daarnaast maken we het makkelijker dat eigen kinderen of anderen namens ouderen een aanvraag indienen.

Verder wil het CDA meer variatie in het aanbod van woonvormen. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben.

Ook oplichting en kleine criminaliteit, bijvoorbeeld via het internet vormt een probleem. Dit heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid. Wij willen dat de politie, banken en bedrijven altijd extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.