Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is, dat we eenzaamheid tegen gaan en ook aandacht hebben voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven.

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. De aanbevelingen uit het manifest ‘waardig ouder worden’ , ook onderschreven door het CDA, worden uitgevoerd. Er komt extra geld voor een goede ondersteuning en doorverwijzing van ouderen.

Ook ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen blijven rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, waar elke dag veel zorgverleners met hart en ziel werken. Het kabinet investeert structureel 2,1 miljard in de kwaliteit van deze zorg en voor voldoende goed opgeleid personeel. Deze kwaliteitsverbetering vraagt om een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht, innovatief en met meer vertrouwen en minder regels voor de zorgprofessional.

Voor ouderen met een beetje spaargeld wordt de vermogensinkomensbijtelling verlaagd van 8% naar 4%. Hierdoor hoeven ouderen minder hun spaargeld op te maken als ze in een verpleeghuis terecht komen.

De bestuurders in de ouderenzorg worden beoordeeld op de daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit in hun instelling.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.