Goede ouderenzorg is voor ons een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is, ook voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven.

Mensen komen steeds minder snel in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis. Dit leidt er toe dat ouderen die in een verpleeghuis wonen steeds zwaardere beperkingen hebben. Dit heeft gevolgen voor zowel de zorg die deze ouderen nodig hebben als voor de kennis en kunde van het personeel.

Daarnaast is er in de zorg in het algemeen en verpleeghuizen in het bijzonder iets behoorlijk mis. Verplegend en verzorgend personeel zit steeds meer uren achter de computer. Dit moet anders! Het CDA zal zich dan ook blijven inzetten om zoveel mogelijk regels te schrappen. Zodat het personeel in verpleeghuizen weer kan doen waar ze voor de zorg ingegaan zijn, namelijk zorgen voor mensen.

De samenleving is veranderd; mensen blijven langer thuis wonen in plaats van naar een verpleeghuis te gaan. Het CDA vindt echter niet dat je dit alleen maar moet doen om te bezuinigen en heeft daarom onder andere tegen de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gestemd. Om mensen in staat te stellen langer thuis te kunnen wonen, moet concreet meer geregeld worden, zoals toegankelijke woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, en voldoende ondersteuning voor mantelzorgers, zodat die het vol kunnen houden.

Geestelijke GezondheidszorgMensen die voor een langere periode geestelijke gezondheidszorg nodig hebben zijn vaak kwetsbare mensen. Het CDA maakt zich zorgen of mensen met psychische problemen wel snel genoeg en voldoende passende zorg krijgen. Het is belangrijk dat die zorg zich richt op een betere kwaliteit van leven.

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd, die hele kwetsbare mensen betroffen. In verschillende delen van het land wordt een grote toename van problemen met verwarde mensen gemeld. Wij zijn bezorgd of mensen met psychische problemen wel snel genoeg de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Voldoende geestelijke gezondheidszorg thuis en in de buurt is noodzakelijk. Wij willen dat in elke regio goede 24-uurs crisiszorg beschikbaar is. Deze mensen horen niet op straat rond te zwerven of onterecht in een politiecel te zitten. Het is heel belangrijk om bij de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg ook de familie te betrekken.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.