Het openbaar vervoer verbindt Nederland met elkaar. Met de aanleg van nieuwe hoogwaardige openbaarvervoersverbindingen kunnen we nieuwe gebieden ontsluiten om te wonen en te werken. Zo houden we de steden toegankelijk en leefbaar en spreiden we de economische kracht over het hele land. We investeren in binnenlandse hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden (Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, Groningen en Arnhem worden knooppunten op het nieuwe hogesnelheidsnetwerk.

Het reguliere spoornetwerk kan intensiever worden gebruikt, ook door extra maatregelen voor stiller en veiliger spoor. We maken afspraken over de mogelijkheid om de Duitse en Belgische hogesnelheidslijnen door te trekken naar Hengelo, Venlo, Maastricht en Groningen en bestaande internationale verbindingen te verbeteren.

Voor betere verbindingen tussen steden en regio’s bouwen we hubs, waar verschillende vervoersvormen samenkomen en reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro. Via digitale oplossingen vind je altijd de snelste of goedkoopste weg.

Bij de concessieverlening voor het openbaar vervoer is een goede bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden een belangrijk criterium. Experimenten met andere vervoersmiddelen als deelauto’s en vrijwilligerstaxi’s kunnen in de concessie worden meegenomen.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord worden geïnvesteerd in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer, om goede en snellere verbindingen te creëren tussen stad en regio. Er worden middelen gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. Er wordt ingezet dat in Europa vervoer per trein zo snel mogelijk, zowel qua tijd als qua kosten, een goed alternatief wordt voor vliegen. Hierbij wordt ingezet op een betere internationale (nacht) treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens, zodat Nederland duurzaam verbonden is. 

Europese fondsen worden betrokken bij de investeringen om betere grensoverschrijdende verbindingen te creëren. Het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water wordt gestimuleerd. Er worden ‘hubs’ ontwikkeld waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Er wordt ingezet om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en het sociaal veiliger te maken. Er wordt geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. En om het reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt de coalitie de onbelaste reiskostenvergoeding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.