In de rechtsstaat is de overheid de ‘dienaar van het algemeen belang’. In deze crisistijd zien we opnieuw hoe belangrijk een goed functionerende overheid is. Voor onze veiligheid en gezondheid nemen het kabinet en de burgemeesters lastige, maar noodzakelijke maatregelen. Toch hebben we de afgelopen jaren ook voorbeelden gezien waar de overheid ernstig te kort schoot. Bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst en rond de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen liet de overheid flinke steken vallen in de dienstbare en beschermende rol die zij hoort te hebben. Dat heeft het vertrouwen van burgers geschokt en geschaad.

In de coöperatieve samenleving die wij voor ogen hebben herstellen we de balans. Niet de overheid of de markt staan voorop, maar de samenleving. Overheid en markt zijn dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige en rechtvaardige overheid met een menselijk gezicht en om een lerende overheid die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat. Nieuwe maatregelen zijn nodig om het geschade vertrouwen te herstellen en de checks en balances in de rechtsstaat te versterken in een nieuw sociaal contract tussen burgers, overheid en markt.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.