In een rechtsstaat is de overheid de ‘dienaar van het algemeen belang’. In crisistijd zien we hoe belangrijk een goed functionerende overheid is. Desondanks hebben we in de afgelopen jaren ook voorbeelden gezien waar de overheid ernstig tekortschoot. Bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst en rond de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen liet de overheid flinke steken vallen in de dienstbare en beschermende rol die zij hoort te hebben. Dat heeft het vertrouwen van burgers geschokt en geschaad.

Nieuwe maatregelen zijn nodig om het geschade vertrouwen te herstellen en de checks en balances in de rechtsstaat te versterken in een nieuw sociaal contract tussen burgers, overheid en markt.

In de coöperatieve samenleving die het CDA voor ogen heeft, zijn de overheid en de markt dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige en rechtvaardige overheid met een menselijk gezicht en om een lerende overheid die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat.

Coalitieakkoord 2021-2025

Het coalitieakkoord zet in op het werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Onderdeel daarvan is het beoordelen van wetten op eenvoud, menselijke maat en uitvoering. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer beslisruimte. Daarvoor wordt een hardheidsclausule opgenomen in de wet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.