De invoering van het passend onderwijs heeft nog niet alle problemen opgelost voor kinderen die op school meer ondersteuning nodig hebben. Veel gaat goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog te veel gedacht in regels en structuren in plaats van wat het kind echt nodig heeft. Daarom willen wij meer hulpverleners in de klas en een doorzettingsmacht door een regievoerder die pas loslaat als het kind de hulp krijgt die nodig is. Samenwerkingsverbanden die geld oppotten in plaats van aan zorg besteden worden gekort.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.