Veel ouderen, maar ook veel jongeren maken zich zorgen over hun pensioen. Ons stelsel blijkt minder zeker dan we altijd dachten, ook omdat we allemaal steeds ouder worden. Het CDA wil ons pensioenstelsel toekomstbestendig houden.

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, maar door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente is het ook kwetsbaar. We willen het goede behouden en het stelsel versterken en toekomstbestendig maken.

Daarom komt het kabinet met plannen voor de hervorming van het pensioenstelsel, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd in combinatie met het behoud van een collectieve risicodeling. Het nieuwe pensioenstelsel moet de kwetsbaarheden verkleinen en de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden.

Voor het kabinet blijft het pensioenstelsel een binnenlandse aangelegenheid. Dat is voor het CDA belangrijk, ons pensioen mag geen Europese aangelegenheid worden. Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de afspraken over de opbouw van het pensioen; de Nederlandse overheid bepaalt de kaders. Extra Europese regels die hier inbreuk op maken wijst het kabinet af.

Het CDA blijft bezorgd over de gevolgen van het huidige beleid van de Europese Centrale Bank op ons pensioenstelsel. Het opkoopbeleid kent risico’s waardoor spaarders en gepensioneerden direct worden geraakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.